welcome - bienvenue

Upper Sorbian Lower Sorbian English français
witaj!
witajće!
witaj!
witajśo!
hi!
hello!
salut !
dobre ranje
dobry dźeń
dobre zajtšo
dobry źeń
good morning
good afternoon
bonjour
dobry wječor dobry wjacor good evening bonsoir
dobru nóc dobru noc good night bonne nuit
božemje na zasejwiźenje goodbye, bye au revoir
měj so rjenje měj se derje see you à la prochaine
lubosć " (the) love l'amour
Kak ty rěkaš / Wy rěkaće? Kak se tebje / Wam groni? What's your name? Quel est ton/votre nom ?
Moje mjeno je / Ja rěkam ... Mójo mě jo / Mě se groni ... My name is ... Je m'appelle ...
mjeno name le nom
knježna kněžna miss mademoiselle
knjeni kněni madam madame
knjez kněz mister monsieur
Rjenje, zo Će/Was zetkam Rědnje, až Śi/Was zmakajom Nice to meet you Enchanté
Kak so Tebi wjedźe?
Kak so chodźi?
Kak se Tebje źo?
 
How are you? Comment ça va ?
dobry [m], dobra [f], dobre [n] " well bien
Kak stary [m] / stara [f]
sy Ty / sće Wy?
Kak stary [m] / stara [f]
Ty sy / Wy sćo?
How old are you? Quel âge
as-tu / avez-vous ?
Ja sym ... lět(a)
stary [m] / stara [f]
Ja som ... lět(a)
stary [m] / stara [f]
I am ... years old J'ai ... ans
prošu pšosym please s'il te/vous plaît
dźakuju (so)

měj dźak
mějće dźak
źěkuju se / źěkujom se

měj źěk
mějśo źěk
thanks merci
Wjele zboža! Wjele gluki! Congratulation! Félicitations !
Rozumiš Ty mje?
Rozumiće Wy mje?
Rozmějoš Ty mě?
Rozmějośo Wy mě?
Do you understand? Tu comprends ?
Vous comprenez ?
Ja (Će/Was) njerozumju Ja (Śi/Was) njerozmějom I don't understand Je ne comprends pas
Ja njerěču serbsce.
Ja njewobknježu serbšćinu
Ja njepowědam serbski
Ja njewuměju serbski
I don't speak Sorbian Je ne parle pas Sorbian
Rěčiš Ty / Rěčiće Wy
jendźelsce/francowsce?

Wobknježiš Ty / Wobknježiće Wy
jendźelšćinu/francošćinu?
Powědaš Ty / Powědaśo Wy
engelski / francojski?

Wumějoš ty / Wumějośo Wy
jenźelsku/francojsku rěc?
Do you speak
English / French?
Parlez-vous
anglais / français ?
haj jo yes oui
" no non
wodaj / wodajće wódaj / wódajśo sorry
excuse me
désolé
excuse-moi / excusez-moi
pardon " " "
pomoc " (the) help l'aide