barba - color - la couleur

  Upper Sorbian Lower Sorbian Deutsch English français
  bruny / bruna bruny braun brown marron
  čorny / čorna carny schwarz black noir(e)
  sywy, šěry / šěra šery grau grey, gray gris(e)
  běły / běła běły weiß white blanc / blanche
  žołty / žołta žołty gelb yellow jaune
  róžojty, róžowy / róžowa rožojty, rožowy rosa pink rose
  oranžowy " orange " "
  čerwjeny / čerwjena cerwjeny rot red rouge
  fijałkojty, wioletny, lila lylowy lila, violett purple violet / violette
  módry / módra módry blau blue bleu(e)
  zeleny / zelena zeleny grün green vert(e)

* čorny [m], čorna [f], čorne [n]


Upper Sorbian Lower Sorbian Deutsch English français
swětły / jasny ... swětły ... hell... light ... ... clair
ćěmny / ćmowy ... śamny ... dunkel... dark ... ... foncé