prašenje, (prašenčko) - question

Upper Sorbian Lower Sorbian Deutsch English français
Štó? Chto? Wer? Who? Qui ?
? Kótary? Welches? Which? Quel ?
Što? Co? Was? What? Quoi ?
Kak? " Wie? How? Comment ?
Kelko? Wjele? Wie viel? How much/many? Combien ?
Hdźe? Źo? Wo? Where? Où ?
Hdy? Gdy? Ga? Wann? When? Quand ?
Čehodla? Čemu? Cogodla? Dla cogo? Warum? Why? Pourquoi ?
Dokelž ... Dokulaž ...
Dla togo až ...
Weil ... Because ... Parce que ...
wotmołwa, (wotmołwjenje) wótgrono, wótegrono die Antwort the answer, reply la réponse